S. 2-1417 Dossierfiche K. 50-2372

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de "Norfra" gaspijpleiding op het Belgische continentaal plat, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Brussel op 20 december 1996
Regering G. Verhofstadt I  

continentaal plat
Frankrijk
energievoorziening
Noorwegen
aardgas
ratificatie van een overeenkomst
gasleiding
zekerheid van voorziening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1417/1 2-1417/1 (PDF) Wetsontwerp 9/1/2003
2-1417/2 2-1417/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
K. 50-2372/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/3/2003
K. 50-2372/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/1/2003   Indiening Doc. 2-1417/1 2-1417/1 (PDF)
9/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/1/2003   Verzending naar commissie
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
25/2/2003   Bespreking
25/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
25/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1417/2 2-1417/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2003   Overzending Doc. K. 50-2372/1
26/3/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr 831
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 21-22
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 356, p. 65
Doc. K. 50-2372/2
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
29/10/2003   Bekendmaking (52894-52920)
5/11/2003   Erratum (53953-53963)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/2/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 3/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/5/2003 29/10/2003 , blz 52894-52920
Errata
Op 5/11/2003 , blz 53953-53963

Kruispuntbank van de wetgeving