S. 2-1411 Dossierfiche K. 50-1984

Wetsontwerp betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geïndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen
Mirella Minne   Josée Lejeune   Peter Vanhoutte   Jan Eeman   Stephan Goris   Martial Lahaye   José Canon   Jean-Pol Henry   Robert Denis   André Schellens  

ontslag
werkverandering
Duitsland
sociale zekerheid
militair personeel
omscholing
werkloosheidsverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1984/1 Wetsvoorstel 20/7/2002
K. 50-1984/2 Verslag namens de commissie 13/12/2002
K. 50-1984/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 18/12/2002
2-1411/1 2-1411/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 21/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1984/1
13/9/2002   Inoverwegingneming
13/9/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 268, p. 1-3
13/12/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1984/2
17/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 303, p. 37-40
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 306, p. 41
Doc. K. 50-1984/3
18/12/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/1/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1411/1 2-1411/1 (PDF)
21/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
27/2/2003   Bekendmaking (9553-9558)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/12/2002, 18/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2002 15 20/1/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/12/2002 0 20/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/2/2003 27/2/2003 , blz 9553-9558

Kruispuntbank van de wetgeving