S. 2-1407 Dossierfiche K. 50-1951

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperken tot een bepaalde tijd
Pierre Lano  

familiebedrijf
aandeel
vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1951/1 Wetsvoorstel 17/7/2002
K. 50-1951/2 Amendementen 28/11/2002
K. 50-1951/3 Verslag namens de commissie 12/12/2002
K. 50-1951/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/12/2002
K. 50-1951/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2002
2-1407/1 2-1407/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 21/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1951/1
20/7/2002   Inoverwegingneming
12/12/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1951/3
17/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 303, p. 9-12
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 306, p. 32
Doc. K. 50-1951/5
18/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/1/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1407/1 2-1407/1 (PDF)
21/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
21/2/2003   Bekendmaking (8585)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2002, 18/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2002 15 20/1/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/12/2002 0 20/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/1/2003 21/2/2003 , blz 8585

Kruispuntbank van de wetgeving