S. 2-1403 Dossierfiche K. 50-2114

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht
Regering G. Verhofstadt I  

toegang tot de informatie
toegang tot de rechtspleging
documentverschaffing
strafprocedure
rechtsbijstand
gerechtskosten
rechten van de verdediging
registratierecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2114/1 Wetsontwerp 8/11/2002
K. 50-2114/2 Amendementen 10/12/2002
K. 50-2114/3 Verslag namens de commissie 16/12/2002
K. 50-2114/4 Tekst aangenomen door de commissie 16/12/2002
K. 50-2114/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2002
2-1403/1 2-1403/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/1/2003
2-1403/2 2-1403/2 (PDF) Amendementen 5/2/2003
2-1403/3 2-1403/3 (PDF) Verslag namens de commissie 5/2/2003
2-1403/4 2-1403/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2114/1
13/12/2002   Regeling der werkzaamheden
16/12/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2114/3
17/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 304, p. 40-41
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 306, p. 47
Doc. K. 50-2114/5
18/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
19/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/1/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 269.
Doc. 2-1403/1 2-1403/1 (PDF)
20/1/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/2/2003   Inschrijving op agenda
12/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
Doc. 2-1403/4 2-1403/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/1/2003   Verzending naar commissie
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
5/2/2003   Bespreking
5/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
5/2/2003   Aanneming zonder amendering
5/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1403/3 2-1403/3 (PDF)
13/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
14/3/2003   Bekendmaking (12313-12314)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2002, 18/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/2/2003, 13/2/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/12/2002 15 20/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 269.
Onderzoekstermijn (S1) 21/1/2003 60 31/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/2/2003 14/3/2003 , blz 12313-12314

Kruispuntbank van de wetgeving