S. 2-1400 Dossierfiche                  

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd
Yves Buysse   

politieke verantwoordelijkheid
monument
Tweede Wereldoorlog
enquêtecommissie
bestrijding
gerechtelijk onderzoek
parlementair onderzoek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1400/1 2-1400/1 (PDF) Voorstel 17/12/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/12/2002   Indiening Doc. 2-1400/1 2-1400/1 (PDF)
9/1/2003   Inoverwegingneming
9/1/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
9/1/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving