S. 2-1394 Dossierfiche K. 50-2101

Wetsontwerp tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht
Regering G. Verhofstadt I  

personeelslid (EU)
Rijksdienst voor Pensioenen
Europees ambtenaar
pensioenregeling
overdracht van pensioenrechten
Europese overheidsdienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2101/1 Wetsontwerp 28/10/2002
K. 50-2101/2 Verslag namens de commissie 2/12/2002
K. 50-2101/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2002
2-1394/1 2-1394/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
28/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2101/1
2/12/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2101/2
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 300, p. 23-25
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 300, p. 99-100
Doc. K. 50-2101/3
13/12/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/1/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1394/1 2-1394/1 (PDF)
17/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
27/3/2003   Bekendmaking (14747-14754)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/12/2002 15 16/1/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/12/2002 0 16/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/2003 27/3/2003 , blz 14747-14754

Kruispuntbank van de wetgeving