S. 2-1386 Dossierfiche K. 50-2275

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oostenrijk betreffende de terugbetaling van socialezekerheidskosten, ondertekend te Brussel op 3 december 2001
Regering G. Verhofstadt I  

Oostenrijk
sociale zekerheid
ziekteverzekering
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1386/1 2-1386/1 (PDF) Wetsontwerp 6/12/2002
2-1386/2 2-1386/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2003
K. 50-2275/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2003
K. 50-2275/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2002   Indiening Doc. 2-1386/1 2-1386/1 (PDF)
6/12/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o1) Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/12/2002   Verzending naar commissie
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Dedecker
28/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/1/2003   Aanneming zonder amendering
28/1/2003   Tekst aangenomen
28/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1386/2 2-1386/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2275/1
19/2/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 791
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 50-51
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 333, p. 73-74
Doc. K. 50-2275/2
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
27/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
18/11/2003   Bekendmaking (55461-55463)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 18/11/2003 , blz 55461-55463

Kruispuntbank van de wetgeving