S. 2-1385 Dossierfiche K. 50-2276

Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995
Regering G. Verhofstadt I  

rechten van het kind
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
herziening van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1385/1 2-1385/1 (PDF) Wetsontwerp 6/12/2002
2-1385/2 2-1385/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2003
K. 50-2276/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2003
K. 50-2276/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/12/2002   Indiening Doc. 2-1385/1 2-1385/1 (PDF)
6/12/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o1) Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
6/12/2002   Verzending naar commissie
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
28/1/2003   Bespreking
28/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/1/2003   Aanneming zonder amendering
28/1/2003   Tekst aangenomen
28/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1385/2 2-1385/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2276/1
19/2/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 791
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 51
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 333, p. 74
Doc. K. 50-2276/2
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
27/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
3/8/2004   Bekendmaking (58792)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/4/2003 3/8/2004 , blz 58792

Kruispuntbank van de wetgeving