S. 2-1381 Dossierfiche K. 50-2022

Wetsontwerp houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen
Regering G. Verhofstadt I  

beroep in de gezondheidszorg
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
organisatie van de gezondheid
verplegend personeel
beroepskwalificatie
gegevensverwerking
gegevensbank
administratieve formaliteit
eerbiediging van het privé-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2022/1 Wetsontwerp 10/9/2002
K. 50-2022/2 Verslag namens de commissie 8/11/2002
K. 50-2022/3 Tekst verbeterd door de commissie 8/11/2002
K. 50-2022/4 Amendementen 12/11/2002
K. 50-2022/5 Aanvullend verslag 25/11/2002
K. 50-2022/6 Tekst aangenomen door de commissie 25/11/2002
K. 50-2022/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2002
2-1381/1 2-1381/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 7/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
10/9/2002   Indiening Doc. K. 50-2022/1
8/11/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-2022/2
14/11/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 282, p. 22
25/11/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2022/5
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 286, p. 68-70
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+130/-0/o16)
Integraal verslag nr. 287, p. 81-82
Doc. K. 50-2022/7
5/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/1/2003   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1381/1 2-1381/1 (PDF)
7/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
26/2/2003   Bekendmaking (9377-9380)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2002 15 6/1/2003
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 7/12/2002 0 6/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/1/2003 26/2/2003, blz 9377-9380