S. 2-1380 Dossierfiche K. 50-2050

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Regering G. Verhofstadt I  

beheer
energienet
regularisatie van de markt
elektrische energie
energieprijs
elektrische industrie
dochteronderneming
financiŽle transactie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2050/1 Wetsontwerp 8/10/2002
K. 50-2050/2 Amendement 26/11/2002
K. 50-2050/3 Verslag namens de commissie 3/12/2002
K. 50-2050/4 Tekst aangenomen door de commissie 3/12/2002
K. 50-2050/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2002
2-1380/1 2-1380/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/12/2002
2-1380/2 2-1380/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2002
2-1380/3 2-1380/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2050/1
3/12/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2050/3
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 286, p. 66-68
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+141/-0/o6)
Integraal verslag nr. 287, p. 81
Doc. K. 50-2050/5
5/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1380/1 2-1380/1 (PDF)
6/12/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-252 Hand. 2-252 (PDF)
19/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o5) Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
Doc. 2-1380/3 2-1380/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2002   Verzending naar commissie
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
10/12/2002   Bespreking
10/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
10/12/2002   Aanneming zonder amendering
10/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1380/2 2-1380/2 (PDF)
19/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/2/2003   Bekendmaking (9944-9946)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2002 10 16/12/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 7/12/2002 40 31/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2003 28/2/2003 , blz 9944-9946

Kruispuntbank van de wetgeving