S. 2-1379 Dossierfiche K. 50-1370

Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst
Karine Lalieux  

bemiddelaar
sociale uitsluiting
sociale rechten
universele dienst
Financial Services and Markets Authority
bank
commerciŽle rechtspraak
sociaal achtergestelde groep
kredietinstelling
bankactiviteit
bankkosten
bankdeposito
financiŽle dienst van de post
gratis diensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1370/1 Wetsvoorstel 18/7/2001
K. 50-1370/2 Amendementen 8/2/2002
K. 50-1370/3 Amendementen 5/3/2002
K. 50-1370/4 Amendementen 11/3/2002
K. 50-1370/5 Amendement 6/6/2002
K. 50-1370/6 Amendementen 28/6/2002
K. 50-1370/7 Amendement 2/7/2002
K. 50-1370/8 Amendementen 10/7/2002
K. 50-1370/9 Amendementen 16/7/2002
K. 50-1370/10 Verslag namens de commissie 26/11/2002
K. 50-1370/11 Tekst aangenomen door de commissie 26/11/2002
K. 50-1370/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2002
2-1379/1 2-1379/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 19/12/2002
2-1379/2 2-1379/2 (PDF) Amendementen 21/1/2003
2-1379/3 2-1379/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2003
2-1379/4 2-1379/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1370/1
19/7/2001   Inoverwegingneming
26/11/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1370/10
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 286, p. 57-66
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 287, p. 81
Doc. K. 50-1370/12
5/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 261.
Doc. 2-1379/1 2-1379/1 (PDF)
19/12/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/2/2003   Inschrijving op agenda
13/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
Doc. 2-1379/4 2-1379/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2002   Verzending naar commissie
21/1/2003   Inschrijving op agenda
21/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Guilbert
21/1/2003   Bespreking
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Bespreking
29/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
29/1/2003   Aanneming zonder amendering
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1379/3 2-1379/3 (PDF)
13/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/2003   Bekendmaking (26402-26405)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/1/2003, 29/1/2003, 11/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2002 15 6/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 261.
Onderzoekstermijn (S1) 20/12/2002 60 14/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/3/2003 15/5/2003 , blz 26402-26405

Kruispuntbank van de wetgeving