S. 2-1378 Dossierfiche K. 50-1730

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Regering G. Verhofstadt I  

garantie
financieel beroep
financiŽle solvabiliteit
burgerlijke rechtspraak
misbruikclausule
elektronische handel
bescherming van de consument
commerciŽle rechtspraak
teleshopping
elektronische handtekening
misleidende reclame
verkoop op krediet
consumptief krediet
schuldenlast
reclame
consumentenvoorlichting
verbreken van een contract
schadevergoeding
administratieve rechtspraak
huurkoop

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1730/1 Wetsontwerp 11/4/2002
K. 50-1730/2 Amendementen 11/6/2002
K. 50-1730/3 Amendementen 24/6/2002
K. 50-1730/4 Amendementen 22/10/2002
K. 50-1730/5 Amendementen 6/11/2002
K. 50-1730/6 Verslag namens de commissie 26/11/2002
K. 50-1730/7 Tekst aangenomen door de commissie 26/11/2002
K. 50-1730/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 5/12/2002
2-1378/1 2-1378/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 6/1/2003
2-1378/2 2-1378/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/1/2003
2-1378/3 2-1378/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/2/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/4/2002   Indiening Doc. K. 50-1730/1
26/11/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1730/6
5/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 286, p.49-56
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+104/-0/o41)
Integraal verslag nr. 287, p. 80
Doc. K. 50-1730/8
5/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/12/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/1/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 262.
Doc. 2-1378/1 2-1378/1 (PDF)
6/1/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/1/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o1) Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
Doc. 2-1378/3 2-1378/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/1/2003   Verzending naar commissie
21/1/2003   Inschrijving op agenda
21/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
21/1/2003   Bespreking
21/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/1/2003   Aanneming zonder amendering
21/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1378/2 2-1378/2 (PDF)
6/2/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/5/2003   Bekendmaking (23749-23766)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 5/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/12/2002 15 6/1/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 262.
Onderzoekstermijn (S1) 7/1/2003 60 17/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/3/2003 2/5/2003 , blz 23749-23766

Kruispuntbank van de wetgeving