S. 2-1374 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een klachtrecht over de werking van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen
Iris Van Riet    Mia De Schamphelaere    Jean Cornil    Jean-Pierre Malmendier    Fatma Pehlivan    Marie Nagy    Frans Lozie   

bestuursrecht
bemiddelaar
beroep in administratieve zaken
betrekking tussen overheid en burger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1374/1 2-1374/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/12/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2002   Indiening Doc. 2-1374/1 2-1374/1 (PDF)
5/12/2002   Inoverwegingneming
5/12/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/12/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving