S. 2-1370 Dossierfiche K. 50-2062

Wetsontwerp tot invoeging van artikel 466bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot regeling van de toepassing van artikel 244bis van hetzelfde wetboek op de inwoners van Nederland
Regering G. Verhofstadt I  

grensarbeider
lokale belasting
Nederland
gehuwde persoon
dubbele belasting
grondbelasting
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2062/1 Wetsontwerp 10/10/2002
K. 50-2062/2 Verslag namens de commissie 25/11/2002
K. 50-2062/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2002
2-1370/1 2-1370/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 5/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2062/1
25/11/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2062/2
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 285, p. 9-18
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 285, p. 29
Doc. K. 50-2062/3
28/11/2002   Aanneming zonder amendering
7/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/43 2-82/43 (PDF)
7/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/43 2-82/43 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
5/12/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1370/1 2-1370/1 (PDF)
5/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2002   Bekendmaking (58405)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2002 5 4/12/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/11/2002 0 4/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2002 28/12/2002 , blz 58405

Kruispuntbank van de wetgeving