S. 2-1369 Dossierfiche K. 50-1573

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen inzake het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten
Regering G. Verhofstadt I  

gemeentelijk publiekrechtelijk lichaam
overheidsapparaat
politiek verlof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1573/1 Wetsontwerp 20/12/2001
K. 50-1573/2 Erratum 5/2/2002
K. 50-1573/3 Amendementen 6/3/2002
K. 50-1573/4 Amendementen 17/4/2002
K. 50-1573/5 Advies van de Raad van State 14/5/2002
K. 50-1573/6 Amendementen 15/5/2002
K. 50-1573/7 Advies van de Raad van State 23/10/2002
K. 50-1573/8 Amendement 19/11/2002
K. 50-1573/9 Verslag namens de commissie 22/11/2002
K. 50-1573/10 Tekst aangenomen door de commissie 22/11/2002
K. 50-1573/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2002
2-1369/1 2-1369/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 9/12/2002
2-1369/2 2-1369/2 (PDF) Amendementen 7/1/2003
2-1369/3 2-1369/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2003
2-1369/4 2-1369/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/12/2001   Indiening Doc. K. 50-1573/1
18/4/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 223 (25/04/2002), p. 55-56
14/5/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1573/5
18/10/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
24/10/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1573/7
22/11/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1573/9
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 284, p. 85-86
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 285, p. 28
Doc. K. 50-1573/11
28/11/2002   Aanneming na amendering door commissie
20/2/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/34 2-82/34 (PDF)
20/2/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/34 2-82/34 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
9/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 239.
Doc. 2-1369/1 2-1369/1 (PDF)
9/12/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 2-264 Hand. 2-264 (PDF)
Doc. 2-1369/4 2-1369/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
9/12/2002   Verzending naar commissie
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Niet behandeld
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De†Schamphelaere
7/1/2003   Bespreking
7/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
7/1/2003   Aanneming zonder amendering
7/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1369/3 2-1369/3 (PDF)
23/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
19/2/2003   Bekendmaking (8003-8007)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/1/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2002 10 9/12/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 239.
Onderzoekstermijn (S1) 10/12/2002 45 10/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/2/2003 19/2/2003 , blz 8003-8007

Kruispuntbank van de wetgeving