S. 2-1366 Dossierfiche K. 50-2046

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de Land-, de Lucht- en de Zeemacht en van de Medische dienst
Regering G. Verhofstadt I  

krijgsmacht
militair personeel
vakbond
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2046/1 Wetsontwerp 2/10/2002
K. 50-2046/2 Verslag namens de commissie 22/11/2002
K. 50-2046/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/11/2002
2-1366/1 2-1366/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 17/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2046/1
22/11/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2046/2
28/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 284, p. 86
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o1)
Integraal verslag nr. 285, p. 26-27
Doc. K. 50-2046/3
28/11/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
29/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/12/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1366/1 2-1366/1 (PDF)
17/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
31/1/2003   Bekendmaking (4300-4302)
21/2/2003   Erratum (8585)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 28/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 30/11/2002 15 16/12/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 30/11/2002 0 16/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2003 31/1/2003 , blz 4300-4302
Errata
Op 21/2/2003 , blz 8585

Kruispuntbank van de wetgeving