S. 2-1365 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoŲrdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit
Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Jacques D'Hooghe    Erika Thijs   

ontwikkelingshulp
nationale boekhouding
rijksbegroting
bruto nationaal product
Noord-Zuidbetrekking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1365/1 2-1365/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/11/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/11/2002   Indiening Doc. 2-1365/1 2-1365/1 (PDF)
28/11/2002   Inoverwegingneming
28/11/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/11/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving