S. 2-1363 Dossierfiche K. 50-1947

Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 53quater, 53quinquies, 53sexies en 55 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
belastingharmonisatie
BTW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1947/1 Wetsontwerp 16/7/2002
K. 50-1947/2 Amendementen 6/11/2002
K. 50-1947/3 Verslag namens de commissie 18/11/2002
K. 50-1947/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/11/2002
2-1363/1 2-1363/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
16/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1947/1
15/10/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 657
24/10/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 279, p. 28-29
18/11/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1947/3
21/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 283, p. 39-41
21/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o1)
Integraal verslag nr. 283, p. 73
Doc. K. 50-1947/4
21/11/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
22/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/12/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1363/1 2-1363/1 (PDF)
3/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2002   Bekendmaking (58950-58951)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/11/2002 10 2/12/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 23/11/2002 0 2/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2002 31/12/2002 , blz 58950-58951

Kruispuntbank van de wetgeving