S. 2-1362 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het Midden-Oosten
Marie-José Laloy    Paul Galand    Michiel Maertens    Josy Dubié   

associatieovereenkomst (EU)
motie van het Parlement
Midden-Oosten
Palestijnse kwestie
VN-resolutie
Palestina
Israël

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1362/1 2-1362/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/11/2002
2-1362/2 2-1362/2 (PDF) Amendementen 10/2/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/11/2002   Indiening Doc. 2-1362/1 2-1362/1 (PDF)
28/11/2002   Inoverwegingneming
28/11/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
28/11/2002   Verzending naar commissie
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Niet behandeld
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens
10/2/2003   Inschrijving op agenda
10/2/2003   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
10/2/2003   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
In behandeling 28/1/2003, 10/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving