S. 2-1357 Dossierfiche K. 50-1736

Wetsontwerp betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen
Regering G. Verhofstadt I  

civiele aansprakelijkheid
statuut van de ambtenaar
aansprakelijkheid
bestuurlijke verantwoordelijkheid
ambtenaar
overheidsapparaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1736/1 Wetsontwerp 18/4/2002
K. 50-1736/2 Amendement 16/10/2002
K. 50-1736/3 Verslag namens de commissie 25/10/2002
K. 50-1736/4 Tekst aangenomen door de commissie 25/10/2002
K. 50-1736/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2002
2-1357/1 2-1357/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/12/2002
2-1357/2 2-1357/2 (PDF) Amendementen 10/12/2002
2-1357/3 2-1357/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2003
2-1357/4 2-1357/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/1/2003
2-1357/5 2-1357/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/4/2002   Indiening Doc. K. 50-1736/1
25/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1736/3
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 19-22
7/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 39-43
7/11/2002   Uitstel van de stemming
Integraal verslag nr. 281, p. 43
14/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 282, p. 27-29
14/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 282, p. 52
Doc. K. 50-1736/5
14/11/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 232.
Doc. 2-1357/1 2-1357/1 (PDF)
3/12/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/1/2003   Inschrijving op agenda
23/1/2003   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1357/4 2-1357/4 (PDF)
23/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-263 Hand. 2-263 (PDF)
23/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-0/o14) Hand. 2-264 Hand. 2-264 (PDF)
Doc. 2-1357/5 2-1357/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/12/2002   Verzending naar commissie
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
10/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
10/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Niet behandeld
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
7/1/2003   Aanneming zonder amendering
7/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1357/3 2-1357/3 (PDF)
23/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
27/2/2003   Bekendmaking (9558-9560)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002, 14/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/1/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/12/2002, 7/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2002 15 3/12/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 232.
Onderzoekstermijn (S1) 4/12/2002 60 17/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/2003 27/2/2003 , blz 9558-9560

Kruispuntbank van de wetgeving