S. 2-1356 Dossierfiche K. 50-651

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft en tot opheffing van het artikel 421 van hetzelfde wetboek
Geert Bourgeois   Karel Van Hoorebeke   Fred Erdman  

advocaat
strafprocedure
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
rechten van de verdediging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-651/1 Wetsvoorstel 15/5/2000
K. 50-651/2 Amendementen 14/10/2002
K. 50-651/3 Amendementen 21/10/2002
K. 50-651/4 Verslag namens de commissie 6/11/2002
K. 50-651/5 Tekst aangenomen door de commissie 8/11/2002
K. 50-651/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2002
2-1356/1 2-1356/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 3/12/2002
2-1356/2 2-1356/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/1/2003
2-1356/3 2-1356/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/5/2000   Indiening Doc. K. 50-651/1
25/5/2000   Inoverwegingneming
6/11/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-651/4
14/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 282, p. 24-27
14/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 282, p. 46-47
Doc. K. 50-651/6
14/11/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/12/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 231.
Doc. 2-1356/1 2-1356/1 (PDF)
3/12/2002   Verzending naar commissie: Justitie
23/1/2003   Inschrijving op agenda
30/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o5) Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
Doc. 2-1356/3 2-1356/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
3/12/2002   Verzending naar commissie
8/1/2003   Inschrijving op agenda
8/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
8/1/2003   Bespreking
8/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-1/o1)
8/1/2003   Aanneming zonder amendering
22/1/2003   Inschrijving op agenda
22/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1356/2 2-1356/2 (PDF)
30/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2003   Bekendmaking (15914-15916)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/1/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 8/1/2003, 22/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2002 15 3/12/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 231.
Onderzoekstermijn (S1) 4/12/2002 60 17/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/2/2003 28/3/2003 , blz 15914-15916

Kruispuntbank van de wetgeving