S. 2-1355 Dossierfiche K. 50-1995

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers
Regering G. Verhofstadt I  

civiele aansprakelijkheid
aansprakelijkheid van de producent
taalgebruik
consumentenvoorlichting
kwaliteit van het product
handelsnorm
commerciŽle distributie
nationale uitvoeringsmaatregel
kaderwet
gebrekkig product
bescherming van de consument
goederen en diensten
veiligheid van het product
etiketteren

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1995/1 Wetsontwerp 31/7/2002
K. 50-1995/2 Verslag namens de commissie 8/11/2002
K. 50-1995/3 Tekst verbeterd door de commissie 8/11/2002
K. 50-1995/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/11/2002
2-1355/1 2-1355/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 4/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1995/1
8/11/2002   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1995/2
14/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 282, p. 23-24
14/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+112/-0/o19)
Integraal verslag nr. 282, p. 46
Doc. K. 50-1995/4
14/11/2002   Aanneming zonder amendering
Verbeterd
  [S2] Behandeling door Senaat
18/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/12/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1355/1 2-1355/1 (PDF)
4/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
11/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
6/2/2003   Bekendmaking (5059-5066)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/11/2002 15 3/12/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/11/2002 0 3/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/12/2002 6/2/2003 , blz 5059-5066

Kruispuntbank van de wetgeving