S. 2-1352 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek
Jeannine Leduc    Paul Wille   

tabak
nicotineverslaving
tabaksindustrie
reclame
volksgezondheid
consumentenvoorlichting
EU-beleid
EU-fonds
motie van het Parlement
bewustmaking van de burgers
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1352/1 2-1352/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/11/2002
2-1352/2 2-1352/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
2-1352/3 2-1352/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/11/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/11/2002   Indiening Doc. 2-1352/1 2-1352/1 (PDF)
14/11/2002   Inoverwegingneming
14/11/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/11/2002   Inschrijving op agenda
21/11/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1352/3 2-1352/3 (PDF)
21/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-243 Hand. 2-243 (PDF)
21/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o20) Hand. 2-243 Hand. 2-243 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/11/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Malcorps
20/11/2002   Bespreking
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1352/2 2-1352/2 (PDF)
21/11/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
mededeling aan de eerste minister, aan de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/11/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/11/2002

Kruispuntbank van de wetgeving