S. 2-1345 Dossierfiche K. 50-1987

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse staten zijn gebracht
Regering G. Verhofstadt I  

cultuurgoed
tenuitvoerlegging van het vonnis
zwarte handel
nationale uitvoeringsmaatregel
justitiŽle samenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1987/1 Wetsontwerp 22/7/2002
K. 50-1987/2 Verslag namens de commissie 31/10/2002
K. 50-1987/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2002
2-1345/1 2-1345/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 19/11/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1987/1
31/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1987/2
7/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 34-35
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 281, p. 70-71
Doc. K. 50-1987/3
7/11/2002   Aanneming zonder amendering
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
19/11/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1345/1 2-1345/1 (PDF)
19/11/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/11/2002   Bekrachtiging en afkondiging
24/12/2002   Bekendmaking (57905)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/11/2002 10 18/11/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 9/11/2002 0 18/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/11/2002 24/12/2002 , blz 57905

Kruispuntbank van de wetgeving