S. 2-1340 Dossierfiche K. 50-1973

Wetsontwerp betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen
Regering G. Verhofstadt I  

minder vervuilend voertuig
belasting op de meerwaarde
vennootschapsbelasting
belastingontheffing
automobiel
verontreiniging door auto's
wegvervoer
bestrijding van de verontreiniging
bedrijfsvoertuig

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1973/1 Wetsontwerp 17/7/2002
K. 50-1973/2 Verslag namens de commissie 24/10/2002
K. 50-1973/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2002
2-1340/1 2-1340/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/11/2002
2-1340/2 2-1340/2 (PDF) Amendementen 4/12/2002
2-1340/3 2-1340/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2002
2-1340/4 2-1340/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2002
2-1340/5 2-1340/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1973/1
24/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1973/2
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 6-18
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 281, p. 65-66
Doc. K. 50-1973/3
7/11/2002   Aanneming zonder amendering
Technische aanpassingen
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/11/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 221.
Doc. 2-1340/1 2-1340/1 (PDF)
18/11/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-252 Hand. 2-252 (PDF)
19/12/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1340/4 2-1340/4 (PDF)
19/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
19/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
Doc. 2-1340/5 2-1340/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/11/2002   Verzending naar commissie
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
4/12/2002   Bespreking
4/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
4/12/2002   Aanneming zonder amendering
4/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1340/3 2-1340/3 (PDF)
19/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
5/2/2003   Bekendmaking (4795-4797)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/11/2002 10 18/11/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 221.
Onderzoekstermijn (S1) 19/11/2002 40 13/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2003 5/2/2003 , blz 4795-4797

Kruispuntbank van de wetgeving