S. 2-1339 Dossierfiche K. 50-1861

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen
Regering G. Verhofstadt I  

geheime dienst
toegang tot de informatie
staatsveiligheid
vertrouwelijkheid
georganiseerde misdaad
Cel voor financiŽle informatieverwerking
terrorisme
witwassen van geld

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1861/1 Wetsontwerp 12/6/2002
K. 50-1861/2 Verslag namens de commissie 24/10/2002
K. 50-1861/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/11/2002
2-1339/1 2-1339/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 25/11/2002
2-1339/2
(Nog niet beschikbaar)
Amendementen 4/12/2002
2-1339/3 2-1339/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2002
2-1339/4 2-1339/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2002
2-1339/5 2-1339/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
12/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1861/1
24/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1861/2
6/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 280, p. 4-5
7/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-0/o19)
Integraal verslag nr. 281, p. 64-65
Doc. K. 50-1861/3
7/11/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
8/11/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
25/11/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 226.
Doc. 2-1339/1 2-1339/1 (PDF)
25/11/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-252 Hand. 2-252 (PDF)
19/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-252 Hand. 2-252 (PDF)
19/12/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1339/4 2-1339/4 (PDF)
19/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o7) Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
Doc. 2-1339/5 2-1339/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/11/2002   Verzending naar commissie
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
4/12/2002   Bespreking
4/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
4/12/2002   Aanneming zonder amendering
4/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1339/3 2-1339/3 (PDF)
19/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/2/2003   Bekendmaking (5350)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/11/2002, 7/11/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/11/2002 15 25/11/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 226.
Onderzoekstermijn (S1) 26/11/2002 60 10/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/1/2003 7/2/2003 , blz 5350

Kruispuntbank van de wetgeving