S. 2-1331 Dossierfiche K. 50-1957

Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996
Regering G. Verhofstadt I  

belasting van natuurlijke personen
terugwerkende kracht van de wet
dubbele belasting
Verenigde Arabische Emiraten
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1957/1 Wetsontwerp 17/7/2002
K. 50-1957/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/10/2002
2-1331/1 2-1331/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/11/2002
2-1331/2 2-1331/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2002
2-1331/3 2-1331/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
17/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1957/1
15/10/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 657
24/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 279, p. 33-34
24/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+134/-0/o1)
Integraal verslag nr. 279, p. 51-52
Doc. K. 50-1957/2
24/10/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/10/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/11/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 220.
Doc. 2-1331/1 2-1331/1 (PDF)
18/11/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-252 Hand. 2-252 (PDF)
19/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o5) Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
Doc. 2-1331/3 2-1331/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/11/2002   Verzending naar commissie
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier
4/12/2002   Bespreking
4/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
4/12/2002   Aanneming zonder amendering
4/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1331/2 2-1331/2 (PDF)
19/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
14/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/1/2003   Bekendmaking (2903)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/10/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 4/11/2002 15 18/11/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 220.
Onderzoekstermijn (S1) 19/11/2002 60 3/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
14/1/2003 28/1/2003 , blz 2903

Kruispuntbank van de wetgeving