S. 2-1328 Dossierfiche K. 50-2049

Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1168, 1179, 1180, 2°, en 1183, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
Geert Bourgeois   Fred Erdman   Tony Van Parys   Anne Barzin   Martine Dardenne   Josy Arens   Fauzaya Talhaoui   Fientje Moerman   Thierry Giet  

burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
notaris

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2049/1 Wetsvoorstel 8/10/2002
K. 50-2049/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/10/2002
2-1328/1 2-1328/1 (PDF) Ontwerp niet geėvoceerd door de Senaat 13/11/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2002   Indiening Doc. K. 50-2049/1
10/10/2002   Inoverwegingneming
10/10/2002   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integral verslag nr. 275, p. 46-47
15/10/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 659
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 32
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-0/o13)
Integraal verslag nr. 278, p. 46-47
Doc. K. 50-2049/2
17/10/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
18/10/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/11/2002   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-1328/1 2-1328/1 (PDF)
13/11/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
14/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/11/2002   Bekrachtiging en afkondiging
13/1/2003   Bekendmaking (973)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geėvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/10/2002 15 12/11/2002
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 19/10/2002 0 12/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/11/2002 13/1/2003 , blz 973

Kruispuntbank van de wetgeving