S. 2-1327 Dossierfiche K. 50-1919

Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Regering G. Verhofstadt I  

gelijke behandeling van man en vrouw
openbare instelling
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1919/1 Wetsontwerp 10/7/2002
K. 50-1919/2 Erratum 30/9/2002
K. 50-1919/3 Amendementen 1/10/2002
K. 50-1919/4 Moet als onbestaande worden beschouwd 10/10/2002
K. 50-1919/6 Verslag namens de commissie 11/10/2002
K. 50-1919/7 Tekst aangenomen door de commissie 11/10/2002
K. 50-1919/5 Advies - Verslag 15/10/2002
K. 50-1919/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/10/2002
2-1327/1 2-1327/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 23/10/2002
2-1327/2 2-1327/2 (PDF) Amendementen 12/11/2002
2-1327/3 2-1327/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/2002
2-1327/4 2-1327/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/11/2002
2-1327/5 2-1327/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/11/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1919/1
11/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1919/6
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 32-38
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o19)
Integraal verslag nr. 278, p. 47-48
Hand. 2-235 Hand. 2-235 (PDF)
Doc. K. 50-1919/8
17/10/2002   Aanneming na amendering door commissie
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
16/10/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/42 2-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/10/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/10/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 204.
Doc. 2-1327/1 2-1327/1 (PDF)
23/10/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/11/2002   Inschrijving op agenda
28/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1327/4 2-1327/4 (PDF)
28/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o20) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
Doc. 2-1327/5 2-1327/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/10/2002   Verzending naar commissie
12/11/2002   Inschrijving op agenda
12/11/2002   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
12/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
12/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
12/11/2002   Aanneming zonder amendering
21/11/2002   Inschrijving op agenda
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
12/11/2002   Verzending naar commissie voor advies
12/11/2002   Inschrijving op agenda
12/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine de Bethune
12/11/2002   Bespreking
12/11/2002   Beslissing om geen advies uit te brengen
19/11/2002   Inschrijving op agenda
19/11/2002   Uitgesteld
21/11/2002   Inschrijving op agenda
21/11/2002   Lezing van het verslag
21/11/2002   Einde behandeling
het adviescomité heeft beslist het verslag uit te brengen onder het dossier nr. 2-943
28/11/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2002   Bekendmaking (59083-59085)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/11/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/11/2002, 21/11/2002
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 12/11/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/10/2002 5 23/10/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 19/10/2002 5 23/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 204.
Onderzoekstermijn (S1) 24/10/2002 30 2/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/12/2002 31/12/2002, blz 59083-59085