S. 2-1326 Dossierfiche K. 50-1693

Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek
Regering G. Verhofstadt I  

geweld
domicilie
vrouw
strafrecht
geregistreerd samenwonen
misdaad tegen de personen
ongehuwd samenleven
huwelijk
strafsanctie
slachtoffer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1693/1 Wetsontwerp 14/3/2002
K. 50-1693/2 Amendementen 26/6/2002
K. 50-1693/3 Amendement 2/7/2002
K. 50-1693/4 Amendementen 3/7/2002
K. 50-1693/5 Amendementen 9/7/2002
K. 50-1693/6 Verslag namens de commissie 23/7/2002
K. 50-1693/7 Tekst aangenomen door de commissie 23/7/2002
K. 50-1693/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/10/2002
2-1326/1 2-1326/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 23/10/2002
2-1326/2 2-1326/2 (PDF) Amendementen 4/12/2002
2-1326/3 2-1326/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/1/2003
2-1326/4 2-1326/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/1/2003
2-1326/5 2-1326/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 9/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1693/1
23/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1693/6
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 22-44
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-0/o38)
Integraal verslag nr. 278, p. 43
Doc. K. 50-1693/8
17/10/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/10/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/10/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 214.
Doc. 2-1326/1 2-1326/1 (PDF)
23/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
30/12/2002   Inschrijving op agenda
9/1/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1326/4 2-1326/4 (PDF)
9/1/2003   Algemene bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
9/1/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
9/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-0/o12) Hand. 2-260 Hand. 2-260 (PDF)
Doc. 2-1326/5 2-1326/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/10/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Niet behandeld
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
4/12/2002   Bespreking
4/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
4/12/2002   Aanneming zonder amendering
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 8 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1326/3 2-1326/3 (PDF)
9/1/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/2/2003   Bekendmaking (7022-7023)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/1/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 4/12/2002, 7/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/10/2002 15 12/11/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 214.
Onderzoekstermijn (S1) 24/10/2002 60 16/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/1/2003 12/2/2003 , blz 7022-7023

Kruispuntbank van de wetgeving