S. 2-1323 Dossierfiche K. 50-1865

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
Regering G. Verhofstadt I  

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
jongere
kinderbescherming
gevangenisstraf
gesloten opleidingsinstituut
jeugdcriminaliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1865/1 Wetsontwerp 14/6/2002
K. 50-1865/2 Verslag namens de commissie 11/10/2002
K. 50-1865/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/10/2002
2-1323/1 2-1323/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/10/2002
2-1323/2 2-1323/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
2-1323/3 2-1323/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1865/1
11/10/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1865/2
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 8-19
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+93/-12/o27)
Integraal verslag nr. 278, p. 41
Doc. K. 50-1865/3
17/10/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/10/2002   Overzending Doc. 2-1323/1 2-1323/1 (PDF)
21/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
20/2/2003   Inschrijving op agenda
27/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-272 Hand. 2-272 (PDF)
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-8/o0) Hand. 2-273 Hand. 2-273 (PDF)
Doc. 2-1323/3 2-1323/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/10/2002   Verzending naar commissie
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
28/1/2003   Bespreking
28/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
28/1/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd 10 stemmen)
Doc. 2-1323/2 2-1323/2 (PDF)
27/2/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2003   Bekendmaking (22671-22672)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/2/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 28/1/2003, 25/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2003 28/4/2003 , blz 22671-22672

Kruispuntbank van de wetgeving