S. 2-1315 Dossierfiche K. 50-2279

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Jemen inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 2000
Regering G. Verhofstadt I  

Jemen
luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1315/1 2-1315/1 (PDF) Wetsontwerp 18/10/2002
2-1315/2 2-1315/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/1/2003
K. 50-2279/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2003
K. 50-2279/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/10/2002   Indiening Doc. 2-1315/1 2-1315/1 (PDF)
18/10/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
30/1/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o1) Hand. 2-267 Hand. 2-267 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/10/2002   Verzending naar commissie
28/1/2003   Inschrijving op agenda
28/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Alain Destexhe
28/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/1/2003   Aanneming zonder amendering
28/1/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1315/2 2-1315/2 (PDF)
28/1/2003   Tekst aangenomen
  [K2] Behandeling door Kamer
6/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2279/1
19/2/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 791
27/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 333, p. 53
27/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 333, p. 75
Doc. K. 50-2279/2
27/2/2003   Aanneming zonder amendering
27/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/2/2003
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 28/1/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving