S. 2-1314 Dossierfiche K. 50-2200

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Tsjaad inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 31 januari 1990
Regering G. Verhofstadt I  

Tsjaad
luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1314/1 2-1314/1 (PDF) Wetsontwerp 18/10/2002
2-1314/2 2-1314/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2200/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/12/2002
K. 50-2200/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/10/2002   Indiening Doc. 2-1314/1 2-1314/1 (PDF)
18/10/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/10/2002   Verzending naar commissie
3/12/2002   Inschrijving op agenda
3/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Geens
5/12/2002   Inschrijving op agenda
5/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
5/12/2002   Aanneming zonder amendering
5/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1314/2 2-1314/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/12/2002   Overzending Doc. K. 50-2200/1
29/1/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 766
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 64-65
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 329, p. 15-16
Doc. K. 50-2200/2
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Voorgelegd ter bekrachtiging  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 3/12/2002, 5/12/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003

Kruispuntbank van de wetgeving