S. 2-1312 Dossierfiche K. 50-2198

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek SloveniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994
Regering G. Verhofstadt I  

SloveniŽ
luchtvervoer
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1312/1 2-1312/1 (PDF) Wetsontwerp 18/10/2002
2-1312/2 2-1312/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2198/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/12/2002
K. 50-2198/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/10/2002   Indiening Doc. 2-1312/1 2-1312/1 (PDF)
18/10/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
18/10/2002   Verzending naar commissie
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
26/11/2002   Bespreking
26/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
26/11/2002   Aanneming zonder amendering
26/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1312/2 2-1312/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
12/12/2002   Overzending Doc. K. 50-2198/1
29/1/2003   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 766
13/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 328, p. 63
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 329, p. 15
Doc. K. 50-2198/2
13/2/2003   Aanneming zonder amendering
13/2/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
31/10/2003   Bekendmaking (53292-53306)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 26/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 31/10/2003 , blz 53292-53306

Kruispuntbank van de wetgeving