S. 2-1308 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1584bis, met betrekking tot de koopovereenkomst van een woning
Olivier de Clippele   

krediet op onroerende goederen
verkoop
projectontwikkeling
huisvesting
clausule
bescherming van de consument
eigendomsverkrijging
elektronische handtekening

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1308/1 2-1308/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2002   Indiening Doc. 2-1308/1 2-1308/1 (PDF)
24/10/2002   Inoverwegingneming
24/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
24/10/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving