S. 2-1307 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de gewone schuldeisers van gefailleerden
Jan Steverlynck    Jacques D'Hooghe   

inkomstenbelasting
schuldvordering
BTW
faillissement
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1307/1 2-1307/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/10/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2002   Indiening Doc. 2-1307/1 2-1307/1 (PDF)
17/10/2002   Inoverwegingneming
17/10/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/10/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Renť Thissen
20/11/2002   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
In behandeling 20/11/2002

Kruispuntbank van de wetgeving