S. 2-1301 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren
Sabine de Bethune    Mia De Schamphelaere    Jacques D'Hooghe    Jan Steverlynck    Hugo Vandenberghe   

zwangerschapsverlof
bescherming van moeder en kind
meewerkende echtgenoot
zelfstandig beroep
moederschapsuitkering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1301/1 2-1301/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/10/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/10/2002   Indiening Doc. 2-1301/1 2-1301/1 (PDF)
17/10/2002   Inoverwegingneming
17/10/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/10/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving