S. 2-1300 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel
Jan Remans    Jacques D'Hooghe    Philippe Mahoux    Alain Destexhe    Myriam Vanlerberghe    Paul Galand    Jacinta De Roeck    Georges Dallemagne    Patrik Vankrunkelsven   

faciliteiten voor gehandicapten
lichamelijk gehandicapte
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1300/1 2-1300/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/10/2002
2-1300/2 2-1300/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2002   Indiening Doc. 2-1300/1 2-1300/1 (PDF)
17/10/2002   Inoverwegingneming
17/10/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
19/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/10/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Uitgesteld
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michel Barbeaux
4/12/2002   Bespreking
4/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
4/12/2002   Aanneming zonder amendering
4/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1300/2 2-1300/2 (PDF)
19/12/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
eerste minister en minister van Sociale Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/12/2002

Kruispuntbank van de wetgeving