S. 2-13 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel
Philippe Mahoux    Jean-Marie Dedecker    Marcel Colla    Marie Nagy    Frans Lozie   

wapenhandel
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-13/1 2-13/1 (PDF) Voorstel van resolutie 14/7/1999
2-13/2 2-13/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/12/1999
2-13/3 2-13/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 7/12/1999
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/7/1999   Indiening Doc. 2-13/1 2-13/1 (PDF)
14/10/1999   Inoverwegingneming
14/10/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/12/1999   Inschrijving op agenda
15/12/1999   Algemene bespreking Hand. 2-17 Hand. 2-17 (PDF)
16/12/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o3) Hand. 2-18 Hand. 2-18 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/10/1999   Verzending naar commissie
9/11/1999   Inschrijving op agenda
9/11/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
9/11/1999   Inleidende uiteenzetting
indiener van het voorstel van resolutie
16/11/1999   Inschrijving op agenda
16/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
16/11/1999   Aanneming zonder amendering
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-13/2 2-13/2 (PDF)
7/12/1999   Tekst aangenomen Doc. 2-13/3 2-13/3 (PDF)
16/12/1999   Mededeling aan bestemmeling(en)
Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/1999, 16/12/1999
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 9/11/1999, 16/11/1999, 7/12/1999

Kruispuntbank van de wetgeving