S. 2-1298 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
Anne-Marie Lizin   

organisatie van het werk
ambtenarenvakbond
vertrouwelijkheid
vakbondsvertegenwoordiger
personeelsstatuut
personeelsvertegenwoordiging
stakingsrecht
sociale dialoog
arbeidsvoorwaarden
staatsveiligheid
arbeidsconflict

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1298/1 2-1298/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/10/2002
2-1298/2 2-1298/2 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2002   Indiening Doc. 2-1298/1 2-1298/1 (PDF)
17/10/2002   Inoverwegingneming
17/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
26/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/10/2002   Verzending naar commissie
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
11/2/2003   Bespreking
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Niet behandeld
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Niet behandeld
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Niet behandeld
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de T' Serclaes
26/3/2003   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 2-1545/1
26/3/2003   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-1298/2 2-1298/2 (PDF)
27/3/2003   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 27/3/2003
Commissie: Justitie
Vervallen 11/2/2003, 26/3/2003

Kruispuntbank van de wetgeving