S. 2-1284 Dossierfiche K. 50-2161

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 132 betreffende vakantie met behoud van loon (herzien in 1970), aangenomen te Genève op 24 juni 1970
Regering G. Verhofstadt I  

betaalde vakantie
Internationale Arbeidsconferentie
ratificatie van een overeenkomst
internationaal arbeidsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1284/1 2-1284/1 (PDF) Wetsontwerp 27/9/2002
2-1284/2 2-1284/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
K. 50-2161/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2002
K. 50-2161/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/9/2002   Indiening Doc. 2-1284/1 2-1284/1 (PDF)
27/9/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/11/2002   Inschrijving op agenda
28/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
27/9/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
20/11/2002   Bespreking
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1284/2 2-1284/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2002   Overzending Doc. K. 50-2161/1
3/12/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 710
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 300, p. 33
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 300, p. 102
Doc. K. 50-2161/2
13/12/2002   Aanneming zonder amendering
13/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
22/7/2003   Bekendmaking (38769-38775)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/11/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/3/2003 22/7/2003 , blz 38769-38775

Kruispuntbank van de wetgeving