S. 2-1282 Dossierfiche K. 50-1807

Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement
Hugo Coveliers   Claude Eerdekens   Daniel Bacquelaine   Dirk Van der Maelen   Muriel Gerkens   Jef Tavernier  

Europese verkiezing
kandidaat
plaatsvervanger
gelijke behandeling van man en vrouw
financiering van een verkiezing
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1807/1 Wetsvoorstel 14/5/2002
K. 50-1807/2 Advies van de Raad van State 29/5/2002
K. 50-1807/3 Amendementen 8/7/2002
K. 50-1807/4 Verslag namens de commissie 15/7/2002
K. 50-1807/5 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2002
K. 50-1807/6 Moet als onbestaande worden beschouwd 14/9/2002
K. 50-1807/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/9/2002
2-1282/1 2-1282/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/10/2002
2-1282/2 2-1282/2 (PDF) Amendementen 12/11/2002
2-1282/3 2-1282/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/2002
2-1282/4 2-1282/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 21/11/2002
2-1282/5 2-1282/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 28/11/2002
K. 50-1807/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 4/12/2002
K. 50-1807/9 Verslag namens de commissie 23/1/2003
K. 50-1807/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 30/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/5/2002   Indiening Doc. K. 50-1807/1
16/5/2002   Inoverwegingneming
17/5/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 231 (16/05/2002), p. 2-3
31/5/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-1807/2
15/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1806/8
18/7/2002   Uitstel van de bespreking (stemming over een motie)
Integraal verslag nr. 259, p. 1-28
12/9/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 4-37 + nr. 264, p. 33-57 + nr. 265, p. 1-41
13/9/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 1-42 + nr. 267, p. 1-42 + p. 62
25/9/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-52/o1)
Integraal verslag nr. 269, p. 32-33
Doc. K. 50-1807/7
25/9/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
27/9/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/10/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 198.
Doc. 2-1282/1 2-1282/1 (PDF)
22/10/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/11/2002   Inschrijving op agenda
28/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-17/o1) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
Doc. 2-1282/5 2-1282/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/10/2002   Verzending naar commissie
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Niet behandeld
12/11/2002   Inschrijving op agenda
12/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Frans Lozie
12/11/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-2/o0)
12/11/2002   Aanneming na amendering
21/11/2002   Inschrijving op agenda
21/11/2002   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Frans Lozie is eenparig goedgekeurd
Doc. 2-1282/3 2-1282/3 (PDF)
21/11/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1282/4 2-1282/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
28/11/2002   Overzending Doc. K. 50-1807/8
23/1/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1807/9
30/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 319, p. 23
30/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-25/o8)
Integraal verslag nr. 319, p. 45-46
Hand. 2-265 Hand. 2-265 (PDF)
Doc. K. 50-1807/10
30/1/2003   Aanneming zonder amendering
30/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
17/4/2003   Bekendmaking (19476-19485)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/9/2002, 13/9/2002, 25/9/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 28/11/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 12/11/2002, 21/11/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 30/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/10/2002 15 22/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 198.
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 60 15/1/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/3/2003 17/4/2003 , blz 19476-19485

Kruispuntbank van de wetgeving