S. 2-1278 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 674bis van het Gerechtelijk Wetboek, om met het oog op rechtsbijstand het recht toe te kennen om in hoger beroep afschriften te verkrijgen van stukken uit het strafrechtelijk dossier
Clotilde Nyssens   

toegang tot de informatie
strafprocedure
rechtsbijstand
rechtsmiddel
rechten van de verdediging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1278/1 2-1278/1 (PDF) Wetsvoorstel 26/9/2002
2-1278/2 2-1278/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/9/2002   Indiening Doc. 2-1278/1 2-1278/1 (PDF)
10/10/2002   Inoverwegingneming
10/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
  Commissie: Justitie
10/10/2002   Verzending naar commissie
27/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
27/11/2002   Vervallen
als gevolg van de aanneming van het wetsontwerp nr. 2-1243/1
12/12/2002   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen  
Commissie: Justitie
Vervallen 27/11/2002

Kruispuntbank van de wetgeving