S. 2-1272 Dossierfiche K. 50-2157

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Letland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 april 1999
Regering G. Verhofstadt I  

belastingvlucht
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
Letland
belastingovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1272/1 2-1272/1 (PDF) Wetsontwerp 12/9/2002
2-1272/2 2-1272/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
K. 50-2157/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/12/2002
K. 50-2157/2 Amendementen 12/12/2002
K. 50-2157/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/9/2002   Indiening Doc. 2-1272/1 2-1272/1 (PDF)
12/9/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/11/2002   Inschrijving op agenda
28/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/9/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Devolder
20/11/2002   Bespreking
20/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming zonder amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1272/2 2-1272/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
28/11/2002   Overzending Doc. K. 50-2157/1
3/12/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 710
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 300, p. 30
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 300, p. 100
Doc. K. 50-2157/3
13/12/2002   Aanneming zonder amendering
13/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
18/2/2003   Bekrachtiging en afkondiging
10/7/2003   Bekendmaking (37144-37162)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 28/11/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
18/2/2003 10/7/2003 , blz 37144-37162

Kruispuntbank van de wetgeving