S. 2-1270 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) binnen de Wereldhandelsorganisatie
Marie Nagy    Michiel Maertens    Jean Cornil    Paul Galand   

gemeenschappelijk handelsbeleid
diensten
GATS
tertiaire sector
internationale handel
Wereldhandelsorganisatie
universele dienst
overheid
liberalisering van het handelsverkeer
marktliberalisatie
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1270/1 2-1270/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/9/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/9/2002   Indiening Doc. 2-1270/1 2-1270/1 (PDF)
10/10/2002   Inoverwegingneming
10/10/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/10/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving