S. 2-1269 Dossierfiche K. 50-2013

Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990).- Verslag ten behoeve van het Parlement (1 januari 2000 - 31 december 2001)
commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1269/1 2-1269/1 (PDF) Verslag 30/8/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K2] Behandeling door Kamer
30/8/2002   Indiening Doc. 2-1269/1 2-1269/1 (PDF)
30/8/2002   Einde behandeling
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2002   Indiening
15/10/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/10/2002   Verzending naar commissie
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Georges Dallemagne, Iris Van Riet
15/10/2002   Hoorzitting met de heer A. Van Orshoven en mevrouw M. Rifflet, voorzitters van de Nationale Commissie
15/10/2002   Gedachtewisseling
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Gedachtewisseling
met de heer Jef Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, de heer A. Van Orshoven en mevrouw M. Rifflet, voorzitters van de Nationale Commissie
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
In behandeling 15/10/2002, 13/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving