S. 2-1266 Dossierfiche K. 50-2097

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Canada, ondertekend te Brussel op 11 januari 1996
Regering G. Verhofstadt I  

justitiŽle samenwerking
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
Canada

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1266/1 2-1266/1 (PDF) Wetsontwerp 20/8/2002
2-1266/2 2-1266/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/10/2002
K. 50-2097/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/10/2002
K. 50-2097/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/11/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/8/2002   Indiening Doc. 2-1266/1 2-1266/1 (PDF)
20/8/2002   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
17/10/2002   Inschrijving op agenda
24/10/2002   Algemene bespreking Hand. 2-237 Hand. 2-237 (PDF)
24/10/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-237 Hand. 2-237 (PDF)
24/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 2-237 Hand. 2-237 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/8/2002   Verzending naar commissie
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Michiel Maertens
15/10/2002   Bespreking
17/10/2002   Inschrijving op agenda
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
17/10/2002   Aanneming zonder amendering
17/10/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1266/2 2-1266/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
25/10/2002   Overzending Doc. K. 50-2097/1
6/11/2002   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletion van de wetgevende werkzaamheden nr. 680
14/11/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 282, p. 38
14/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 282, p. 51
Doc. K. 50-2097/2
14/11/2002   Aanneming zonder amendering
14/11/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
19/3/2003   Bekendmaking (13128-13134)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/10/2002
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 15/10/2002, 17/10/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/11/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/2003 19/3/2003 , blz 13128-13134

Kruispuntbank van de wetgeving