S. 2-1261 Dossierfiche K. 50-1482

Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt I  

loon
magistraat
internationale organisatie
beroepsloopbaan

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1482/1 Wetsontwerp 30/10/2001
K. 50-1482/2 Verslag namens de commissie 16/7/2002
K. 50-1482/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2002
2-1261/1 2-1261/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/7/2002
2-1261/2 2-1261/2 (PDF) Amendementen 26/11/2002
2-1261/3 2-1261/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2002
2-1261/4 2-1261/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 10/12/2002
2-1261/5
(Nog niet beschikbaar)
Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
30/10/2001   Indiening Doc. K. 50-1482/1
16/7/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1482/2
17/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 258, p. 24-25
20/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o28)
Integraal verslag nr. 260, p. 62
Doc. K. 50-1482/3
20/7/2002   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
23/7/2002   Overzending Doc. 2-1261/1 2-1261/1 (PDF)
23/7/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o14) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
Doc. 2-1261/5
(Nog niet beschikbaar)
  Commissie: Justitie
23/7/2002   Verzending naar commissie
26/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Didier Ramoudt
26/11/2002   Bespreking
26/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o1)
26/11/2002   Aanneming zonder amendering
verbeterde wetsontwerp
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1261/3 2-1261/3 (PDF)
10/12/2002   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1261/4 2-1261/4 (PDF)
12/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
9/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
13/1/2003   Bekendmaking (1059)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/7/2002, 20/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 26/11/2002, 10/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/1/2003 13/1/2003 , blz 1059

Kruispuntbank van de wetgeving