S. 2-1260 Dossierfiche K. 50-1688

Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden
Regering G. Verhofstadt I  

misdaadbestrijding
telefoon- en briefgeheim
gerechtelijk onderzoek
georganiseerde misdaad
strafprocedure
politie
rechten van het individu
openbaar ministerie
eerbiediging van het privé-leven
bankgeheim

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1688/1 Wetsontwerp 12/3/2002
K. 50-1688/2 Erratum 28/3/2002
K. 50-1688/3 Amendementen 6/6/2002
K. 50-1688/4 Amendementen 11/6/2002
K. 50-1688/5 Amendement 12/6/2002
K. 50-1688/6 Amendementen 18/6/2002
K. 50-1688/7 Amendementen 25/6/2002
K. 50-1688/8 Amendementen 2/7/2002
K. 50-1688/9 Amendementen 3/7/2002
K. 50-1688/10 Amendementen 4/7/2002
K. 50-1688/11 Amendement 8/7/2002
K. 50-1688/12 Amendement 9/7/2002
K. 50-1688/13 Verslag namens de commissie 15/7/2002
K. 50-1688/14 Tekst aangenomen door de commissie 15/7/2002
K. 50-1688/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2002
2-1260/1 2-1260/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/7/2002
2-1260/2 2-1260/2 (PDF) Amendementen 16/10/2002
2-1260/3 2-1260/3 (PDF) Amendementen 13/11/2002
2-1260/4 2-1260/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/12/2002
2-1260/5 2-1260/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/12/2002
2-1260/6 2-1260/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
12/3/2002   Indiening Doc. K. 50-1688/1
28/3/2002   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 217, p. 34
15/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1688/13
17/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 257, p. 3-57 + nr. 258, p. 1-24
20/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 60
20/7/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+110/-1/o14)
Integraal verslag nr. 260, p. 60-62
Doc. K. 50-1688/15
20/7/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/7/2002   Overzending Doc. 2-1260/1 2-1260/1 (PDF)
23/7/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1260/5 2-1260/5 (PDF)
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-250 Hand. 2-250 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o13) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
Doc. 2-1260/6 2-1260/6 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/7/2002   Verzending naar commissie
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
15/10/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
22/10/2002   Inschrijving op agenda
22/10/2002   Hoorzitting met de heren D. Bosquet en R. De Baerdemaeker, advocaten bij de balie te Brussel, vertegenwoordigers van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
22/10/2002   Hoorzitting met de heren P. Thomas, voorzitter, en De Schutter, rapporteur, vertegenwoordigers van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
22/10/2002   Hoorzitting met de heer L. Van Outrive, bestuurder en emeritus professor KULeuven, vertegenwoordiger van de Liga voor Mensenrechten
22/10/2002   Hoorzitting met mevrouw Maïté De Rue, vertegenwoordiger van de Ligue des droits de l'homme
22/10/2002   Hoorzitting met de heer C. Henry, eerste substituut van de procureur des Konings te Bergen, vertegenwoordiger van de Union professionnelle des magistrats
22/10/2002   Hoorzitting met de heren D. Vandermeersch en J.-M. Quairiat, vertegenwoordigers van de Association syndicale des magistrats
6/11/2002   Inschrijving op agenda
6/11/2002   Bespreking
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
13/11/2002   Aanneming zonder amendering
10/12/2002   Inschrijving op agenda
10/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1260/4 2-1260/4 (PDF)
12/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
6/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/5/2003   Bekendmaking (25351-25359)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/7/2002, 20/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 15/10/2002, 22/10/2002, 6/11/2002, 13/11/2002, 10/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/1/2003 12/5/2003 , blz 25351-25359

Kruispuntbank van de wetgeving