S. 2-1245 Dossierfiche K. 50-1905

Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg
Regering G. Verhofstadt I  

programmawet
sociale zekerheid
gezondheidsbeleid
algemene geneeskunde
dokter
klinische biologie
medisch en chirurgisch materiaal
ziekenhuis
geneeswijze
beroep in de gezondheidszorg
sociale voorzieningen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gezondheidsverzorging
elektronisch document management
niet in loondienst verkregen inkomen
ziekteverzekering
sociale begroting
ziekenhuisopname
farmaceutische industrie
farmaceutisch product
paramedisch beroep
medische gegevens
eerste hulp
remgeld
kosten voor ziekenhuisopname
kosten voor gezondheidszorg
geneeskundige noodhulp
nieraandoening
financiŽle transparantie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1905/1 Wetsontwerp 3/7/2002
K. 50-1905/2 Amendementen 3/7/2002
K. 50-1905/3 Amendementen 5/7/2002
K. 50-1905/4 Verslag namens de verenigde commissies 10/7/2002
K. 50-1905/5 Tekst aangenomen door de commissies 10/7/2002
2-1245/1 2-1245/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 12/7/2002
K. 50-1905/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/7/2002
2-1245/2 2-1245/2 (PDF) Amendementen 13/7/2002
2-1245/3 2-1245/3 (PDF) Verslag namens de commissie 15/7/2002
2-1245/4 2-1245/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2002   Indiening Doc. K. 50-1905/1
9/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
10/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1905/4
12/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 253, p. 3-43 + nr. 254, p. 1-5 + p. 9-11
12/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o41)
Integraal verslag nr. 254, p. 11
Doc. K. 50-1905/6
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/7/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans, Michel Barbeaux
9/7/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Pensioenen
9/7/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
9/7/2002   Bespreking
9/7/2002   Einde behandeling
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
10/7/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/41 2-82/41 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
12/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
12/7/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1245/1 2-1245/1 (PDF)
12/7/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/7/2002   Inschrijving op agenda
17/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-221 Hand. 2-221 (PDF)
17/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-221 Hand. 2-221 (PDF)
18/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o19) Hand. 2-223 Hand. 2-223 (PDF)
Doc. 2-1245/4 2-1245/4 (PDF)
12/7/2002   Verzending naar commissie
13/7/2002   Inschrijving op agenda
13/7/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans, Michel Barbeaux
13/7/2002   Bespreking
13/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o4)
13/7/2002   Aanneming zonder amendering
15/7/2002   Inschrijving op agenda
15/7/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 11 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-1245/3 2-1245/3 (PDF)
18/7/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
10/9/2002   Bekendmaking (39922-39936)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 9/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2002, 18/7/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/7/2002, 15/7/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/7/2002 5 17/7/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 13/7/2002 30 8/11/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 13/7/2002 5 17/7/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 13/7/2002 5 17/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/8/2002 10/9/2002 , blz 39922-39936

Kruispuntbank van de wetgeving